Anbi

Home Anbi

’t Swin 10, 9201 XZ Drachten.
Telefoon : 06-683540599
Stichting Vrijheid en Herstel is ANBI Erkend.
RSIN nummer: 818550375

Hier vindt u het jaarverslag van 2015: Jaarrekening 2015
Hier vindt u het jaarverslag van 2016: jaarrekening 2016
Hier vindt u het jaarverslag van 2017: Financieel verslag 2017 Vrijheid en Herstel
Hier vindt u het jaarverslag van 2018: Financieel verslag 2018 Vrijheid en Herstel
Hier vindt u het jaarverslag van 2019: Financieel verslag 2019 Vrijheid en Herstel
Hier vindt u het jaarverslag van 2020: Financieel verslag 2020 Vrijheid en Herstel
Hier vindt u het jaarverslag van 2021: Financieel verslag 2021 Vrijheid en Herstel
Hier vindt u het jaarverslag van 2022: Financieel verslag 2022 Vrijheid en Herstel
Hier vindt u het jaarverslag van 2023: Financieel verslag 2023 Vrijheid en Herstel

Wil je ons van harte ondersteunen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze pagina

Elke ANBI heeft een actueel beleidsplan, om aan te geven hoe bijdragen en giften worden besteed. Zo ook Stichting Vrijheid en Herstel. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de doelstelling van Vrijheid en Herstel wordt uitgevoerd. De hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan staan hierna. 

  • Onze werkzaamheden 

Vrijheid en Herstel biedt vanuit een christelijke identiteit pastorale hulp aan mensen met psychische klachten. Het gebedspastoraat en bevrijdingspastoraat hebben hierin een duidelijke plaats, zodat mensen vrijheid en herstel mogen ontvangen in gebieden waar ze zijn vastgelopen. Daardoor kunnen ze verder groeien in de bestemming die God voor hun leven klaar heeft liggen. Dit doen we door counselingsgesprekken, cursussen en verschillende creatieve werkvormen in groepen.  

Daarnaast ondersteunt Vrijheid en Herstel kerken door het geven van onderwijs en toerusting op het gebied van innerlijke genezing en bevrijding. Ook werkt Vrijheid en Herstel samen met andere christelijke hulpverleningsinstanties en wil hierbij onderscheidend en aanvullend zijn ten aanzien van de aangeboden begeleiding en behandeling. 

2020 was door de maatregelen rond covid-19 anders. Waar mogelijk zijn de hiervoor genoemde activiteiten binnen de maatregelen, deels digitaal, doorgegaan. 

  • Onze inkomsten 

De beperkte begroting van Vrijheid en Herstel kent inkomsten uit de vrijwillige bijdragen van mensen aan wie hulp wordt geboden. Daarnaast wordt door mensen die Vrijheid en Herstel een warm hart toe dragen vrijwillige giften gegeven. Deze bijdragen stellen we erg op prijs en de komende tijd werken we aan de groei van onze vriendenkring. Hiervoor gebruiken we onze nieuwsbrief. 

In 2020 hebben we minder mensen hulp kunnen bieden door covid-19. Hierdoor zijn er ook minder vrijwillige bijdragen ontvangen. Met de verhuurder van het gebouw hebben we afspraken kunnen maken, zodat we als stichting konden blijven functioneren. 

  • Onze uitgaven 

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, huren wij een aantal ruimtes in een gebouw in Drachten. Incidenteel huren we een andere locatie als dat nodig is voor de grootte van de groep of een toerusting. Verder bestaan onze uitgaven uit huishoudelijk en kantoorbenodigdheden. 

  • Ons beheer van de inkomsten en uitgaven 

Per jaar wordt de begroting door onze penningmeester in overleg met het managementteam opgesteld en vastgesteld door het bestuur. Maandelijks wordt bijgehouden of de inkomsten en de uitgaven passen binnen de begroting. Waar nodig vindt een aanpassing plaats. 

Stichting Vrijheid en Herstel werkt met vrijwilligers. Zowel het bestuur als de medewerkers besteden hun tijd vrijwillig om het werk mogelijk te maken. In totaal werken zo’n 21 personen mee binnen de stichting. We zijn hier als stichting heel blij mee. Daar waar we incidenteel een groter beroep op vrijwilligers doen dan we redelijkerwijs mogen verwachten, bestaat de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding te verstrekken. Hier maken wij echter, door onze minimale inkomsten, geen gebruik van. 

Het afgelopen seizoen heeft stichting Vrijheid en Herstel zich verder ontwikkeld in begeleiding en professionaliteit. De getuigenissen van deelnemers aan trajecten, groepen en cursussen zijn indrukwekkend. Een aantal daarvan vinden jullie op deze website. 

Daarnaast stond 2020 deels in het teken van de maatregelen rond covid-19. Afstand houden tijdens de individuele gesprekken was mogelijk. Deels hebben de gesprekken en teamontmoetingen digitaal plaatsgevonden. De groepsgesprekken en cursussen zijn helaas niet doorgegaan. 

Waar we door konden gaan, zijn we onder de indruk van wat de Heilige Geest in levens doet. Deelnemers groeiden persoonlijk en vonden vrijheid en hun identiteit. Telkens opnieuw ervaren we dat Hij nabij is in de mooie en verdrietige momenten. In deze nabijheid ligt een sleutel voor vrijheid en herstel. 

De focus lag op de individuele trajecten (enkele tientallen) en ontwikkeling van het team (ongeveer 6 avonden). Het bestuur heeft met het managementteam de kernwaarden, visie en missie omschreven. Deze zijn voor het nieuwe seizoen vertaald in concrete doelen en acties. Een voorbeeld van zo’n concrete actie is dat we deelnemers die klaar zijn met hun traject inmiddels vragen naar hun ervaringen én of ze ‘vriend van Vrijheid en Herstel’ willen worden. 

Als team zijn we doorgegaan met toerusting en intervisie in maandelijkse bijeenkomsten. We zijn blij dat we het team ook mochten uitbreiden met nieuwe counselors en cursusleiders. Op die manier kunnen we de bediening van Vrijheid en Herstel vergroten. 

Deelnemers groeiden persoonlijk en vonden vrijheid en hun identiteit.  We zijn onder de indruk van wat de Heilige Geest in levens doet. Telkens opnieuw ervaren we dat Hij nabij is in de mooie en verdrietige momenten. In deze nabijheid ligt een sleutel voor vrijheid en herstel.

De focus lag op de individuele trajecten (enkele tientallen), vrouwengroepen (3 groepen) én de cursussen (2 van 6 avonden). Het bestuur heeft met het managementteam de kernwaarden, visie en missie omschreven. Deze zijn voor het nieuwe seizoen vertaald in concrete doelen en acties. Een voorbeeld van zo’n concrete actie is dat we deelnemers die klaar zijn met hun traject inmiddels vragen naar hun ervaringen én of ze ‘vriend van Vrijheid en Herstel’ willen worden.

Als team zijn we gestart met toerusting en intervisie in maandelijkse bijeenkomsten. We zijn blij dat we het team ook mochten uitbreiden met nieuwe counselors en cursusleiders. Op die manier kunnen we de bediening van Vrijheid en Herstel vergroten. 

Het bestuur