Doelgroepen

Home Hulpverlening Doelgroepen

Doelgroepen hulpverlening:

Jezus zegt het volgende: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven”. 

We stellen daarom geen leeftijdsgrens en we sluiten ook geen enkele klacht of stoornis uit. Iedereen die achter onze visie en missie kan staan, is van harte welkom. U moet wel volgens de principes die Jezus ons leerde willen leven en bereid zijn om dit aan te gaan waar dit aan de orde komt. We kunnen volwassenen en jongeren begeleiden met:

Depressies
Angsten
Occulte belasting
Trauma’s
Burnout/stress
Seksueel misbruik
Identiteitsproblemen
Bindingen
Psychiatrische stoornissen
Psycho-sociale klachten voortkomend uit paranormale gaven
Contra-indicaties zijn echter: (we kunnen geen mensen begeleiden met)

Acute verslavingsproblematiek
Acute psychose
Verstandelijke beperkingen