Kosten

De begeleiding bij Vrijheid en Herstel verloopt op basis van een maandelijkse vrijwillige gift aan de stichting. Vrijheid en Herstel is een vrijwilligersorganisatie en volledig afhankelijk van giften. De werkwijze die wij als organisatie hanteren is als volgt: Bij uw intakegesprek krijgt u een machtiging waarin u kunt aangeven hoeveel u per maand zou willen geven als gift. Wanneer wij de machtiging van u terug hebben ontvangen dan plannen wij het vervolgtraject.

De gift wordt in de maand dat de gesprekken van het traject starten met een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Aangezien onze kosten in de vakanties ook doorgaan doen de giften dat ook. Mede daardoor kunnen alle onkosten gedekt worden die op jaarbasis worden gemaakt .

Vrijheid en Herstel is een stichting met een ANBI-erkenning. Al uw giften zijn dus van de belasting aftrekbaar.