Veranderingen en zegen

admin
Reacties uitgeschakeld voor Veranderingen en zegen

Als bestuur kijken we vaak even achteruit wanneer we vooruit willen gaan. Dankbaar kijken we terug naar wat 10 jaar vrijheid en herstel heeft teweeggebracht bij cliënten en bij onze medewerkers. Dankbaar dat Jezus zoveel gebroken harten herstelt. Dankbaar dat altijd wordt voorzien in medewerkers, geld en voorzieningen. We ervaren het als een grote zegen dat we begin 2018 een nieuwe, grotere locatie hebben gekregen. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden en ruimte om te dienen.
En dat is hard nodig. We merken dat er erg veel nood is, waarbij we op dit moment een hele lange wachtlijst hebben. De groei in aantal medewerkers is er ook, echter de wachtlijst groeit sneller. Als bestuur en MT hebben we daarvoor maatregelen genomen en onderzoeken we mogelijkheden om de organisatie iets anders in te richten. Het MT wordt dan ook uitgebreid naar 4 personen. Paulien en Daisy gaan daarbij een aantal taken van Margreet en Thea overnemen. Graag willen we ook het bestuur uitbreiden naar 5 personen. We zijn nog in gesprek over de invulling hiervan. Daarbij komt dat we door de nieuwe privacy wetgeving intern en extern een aantal aanpassingen moeten doorvoeren. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt. Als bestuur en MT en medewerkers blijven we voortdurend in verwondering wat God ons heeft toevertrouwd en we ervaren het als een grote zegen. Veel leesplezier bij deze nieuwsbrief en wees gezegend!

Groet en een hele goede (vakantie) tijd,
Alle medewerkers, MT en bestuur